دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
منا کمالی
کتابدار کتابخانه دندانپزشکی
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
منا کمالی
شرح وظایف:
گردآوری و حفظ مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی – تخصصی و مرجع کتابخانه انجام کارهای ثبت کتاب و به طورکلی ،کلیه مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آنها به مخزن ، امانت کتاب و در نهایت حفاظت و توسعه مجموعه منابع نظارت بر امر خرید و سفارش کتاب و نشریات و اشتراک با نشریات معتبر مورد نیاز نیاز سنجی و نظر سنجی مراجعه کنندگان کتابخانه و بررسی نیازهای علمی و جدید آنها ارائه خدمات عضویت،امانت وتسویه حساب کاربران کتابخانه تنظیم و نظارت بر سی دی های علمی و آموزشی کتابخانه آموزش نحوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی ونرم افزار کتابخانه به کاربران تهیه و گزینش منابع مورد نیاز واحدهای آموزشی و پژوهشی و پردازش این منابع و اطلاعات ایجاد محیطی آرام و مناسب با نیازهای مراجعه کنندگان رسیدگی به مسائل موجود در کتابخانه، مرتفع ساختن کمبودها و نیازهای کتابخانه درحد امکان با توجه به شرایط موجود مشاوره اطلاعاتی وآموزش سواد اطلاعاتی به کاربران با هدف تسریع در فرایند فعالیتهای پژوهشی و آموزشی وتوانمندسازی کاربران در بهره گیری مستقل از اطلاعات ارائه اطلاعات و راهنماییهای لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام ، دقیق و کامل به مراجعه کنندگان در راستای وظایف کتابخانه تقویت روحیه تحقیق و پژوهش در مراجعه کنندگان و کمک به پرورش خلاقیت‌ها و استعدادها فراهم نمودن زمینه ارتقای دانش تخصصی خود و ایجاد زمینه بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی در حوزه خدمات کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در جهت پیشبرد اهداف کتابخانه توانمندسازی کاربران از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی بروز رسانی وب سایت کتابخانه و دانشکده تنظیم برنامه عملیاتی کتابخانه دانشکده نظارت نهایی بر پایان نامه های دانشجویان
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب