امروز : 29 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم
دکتر زهرا هاشم زاده اصفهانی

دکتر زهرا هاشم زاده اصفهانی

مدیر گروه رادیولوژی دهان و دندان متخصص پاتولوژی دهان وفک مرتبه علمی: استادیار
دکتر فائزه میرجلیلی

دکتر فائزه میرجلیلی

عضو گروه رادیولوژی دهان و دندان دکترای تخصصی رادیولوژی دهان و فک
دکتر سوسن رحیمیان

دکتر سوسن رحیمیان

عضو گروه رادیولوژی دهان و دندان دکترای تخصصی رادیولوژی دهان و فک
دکتر شهاب الدین ناظری

دکتر شهاب الدین ناظری

عضو گروه رادیولوژی دهان و دندان دکترای تخصصی رادیولوژی دهان و فک
دکتر درسا پورضرابی

دکتر درسا پورضرابی

عضو گروه رادیولوژی دهان و دندان دکترای تخصصی رادیولوژی دهان و فک
رادیولوژی دهان و دندان
رشته رادیولوژی دهان ، فک و صورت شاخه ای از علم دندانپزشکی است و حیطه اصلی فعالیت های این گروه ، تشخیص مبتنی بر تصویربرداری با تکنیک های کلاسیک و نوین رادیولوژیک در بررسی ضایعات نواحی دهان ، فک و صورت و انواع تصویر برداری و حفاظت در برابر تشعشعات کاربردی می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.
تعداد هیئت علمی 4
تعداد دانشجو 143
تعداد فارغ التحصیلان 129
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب