امروز : 30 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم
دکتر زهرا هاشم زاده اصفهانی

دکتر زهرا هاشم زاده اصفهانی

مدیرگروه بیماری های دهان و فک و صورت متخصص پاتولوژی دهان وفک مرتبه علمی: استادیار
دکتر الهه قاسم زاده حسینی

دکتر الهه قاسم زاده حسینی

عضو گروه بیماریهای دهان و فک و صورت دکترای تخصصی بیماری های دهان،فک و صورت
دکتر کوثر رضایی فر

دکتر کوثر رضایی فر

عضو گروه بیماریهای دهان و فک و صورت دکترای تخصصی بیماری های دهان و فک و صورت
بیماری های دهان و فک و صورت

رشته بیماری های دهان ، فک و صورت شاخه ای از علم دندانپزشکی است .حیطه اصلی فعالیت های این گروه ، توانایی تشخیص و شناسایی و درمان بیماری های مخاط ، غدد بزاقی ، مفصل گیجگاهی قکی و انجام درمان های دندانپزشکی برای مبتلایان به بیماری های سیستمیک می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.

تعداد هیئت علمی 2
تعداد دانشجو 143
تعداد فارغ التحصیلان 129
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب