امروز : 29 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم
دکتر یاسمن قوامی لاهیج

دکتر یاسمن قوامی لاهیج

مدیر گروه ترمیمی دکترای تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
دکتر مینا اعتماد

دکتر مینا اعتماد

عضو گروه ترمیمی دکترای تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
دکتر شادی تیوای

دکتر شادی تیوای

عضو گروه ترمیمی دکترای تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
دکتر طاهره پرهیزکار

دکتر طاهره پرهیزکار

عضو گروه ترمیمی دکترای تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
ترمیمی
رشته دندانپزشکی ترمیمی شاخه ای از علم دندانپزشکی است حیطه اصلی فعالیت این بخش شامل پیشگیری و تشخیص پوسیدگی ها ، بازسازی و زیبا سازی دندان ها با استفاده از ساخت لامینیت ، روکش پرسلنی و کامپوزیتی ؛ ساخت بریج های مختلف با استفاده از کامپوزیت های تقویت شده و پرسلنی و غیره می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.
تعداد هیئت علمی 4
تعداد دانشجو 143
تعداد فارغ التحصیلان 129
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب