امروز : 29 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم
زهرا سادات امتیازی پور
کارشناس آموزش مقطع علوم بالینی دانشکده دندانپزشکی
کارشناسی بهداشت محیط
زهرا سادات امتیازی پور
شرح وظایف:
برنامه ریزی دروسی ترمی و امتحانی مقطع علوم بالینی مدیریت سامانه نوید اخذ نمونه سوالات اساتید بالینی جهت بارگزاری در سامانه فرادید معرفی دانشجویان مشمول حقوق اینترنی به واحد کارگزینی و بایگانی آنها پرینت لیست نمرات اساتید بالینی پس از نهایی کردن نمرات در هر نیمسال تحصیلی ثبت نمرات دانشجویان بالینی با همکاری کارشناس گروه همکاری با مسئول آموزش در صدور فراغت از تحصیل دانشجویان پیگیری نامه درخواست دانشجویان مهمان بالینی در هر نیمسال تحصیلی و طرح در شورای آموزشی و پیگیری جهت ارسال نمرات ایشان صدور نامه ابلاغ دروس اساتید بالینی در هر نیمسال تحصیلی اطلاع رسانی به دانشجویان بالینی و سایر امور محوله از سوی مافوق ....
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب