دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
مهندس محسن صادق
مهندس پزشکی دانشکده دندانپزشکی
کارشناسی مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
مهندس محسن صادق
شرح وظایف:
بازدید هفتگی از بخش های درمانی و پری کلینیک و اطلاع از وضعیت یونیت ها هماهنگی جهت رفع نقص فنی تجهیزات واحد ها تهیه وبروزرسانی شناسنامه تجهیزات پزشکی تهیه لیست خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز حضور در هنگام نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی کنترل اسناد مربوط به تجهیزات پزشکی مشاوره قبل از خرید تجهیزات پزشکی انجام امور محوله مرتبط از طرف مقام مافوق
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب