دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم
دکتر کوثر رضایی فر
معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
دکترای تخصصی بیماری های دهان و فک و صورت
دکتر کوثر رضایی فر
شرح وظایف:
بررسی و اصلاح فرایند انجام پایان نامه هماهنگی برگزاری جلسات شورای پژوهشی مدیریت جلسات دفاع پایان­ نامه ­های دانشجوئی راهنمایی دانشجویان در راستای تسهیل امور پژوهشی تعیین نمایه مقالات خروجی پایان ­نامه دانشجویان هماهنگی در جهت برگزاری کارگاه های مورد نیاز دانشجویان
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب