دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم
دکتر زهرا هاشم زاده اصفهانی
معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده دندانپزشکی
متخصص پاتولوژی دهان وفک
مرتبه علمی: استادیار
دکتر زهرا هاشم زاده اصفهانی
شرح وظایف:
ایجاد ارتباط و همکارى با مراکز و نهادهاى فرهنگى و انقلابى بویژه در دانشگاه تهیه خبرنامه یا نشریات فرهنگى و انتشار آن در سطح دانشگاه انتشار و ترویج ارزش هاى اسلامى و انقلابى از طریق تهیه پوستر، عکس و فیلم تهیه امکانات برای فعالیت هاى فرهنگى دانشجویان کارکنان و استادان ترغیب و تشویق دانشجویان ، کارکنان و اساتید به شرکت درمسابقات حفظ و قرائت و مفاهیم قرآن کریم ایجاد هماهنگى بین فعالیت هاى مربوط به واحدهاى وابسته تهیه گزارش هاى مستمر از فعالیت‌هاى انجام شده تهیه طرح هاى در زمینه ‏هاى علمى، تحقیقى، ورزشى و هنرى تشویق و ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیت هاى هنرى، اردوها و جشن‌ها اجراى فعالیت‌هاى هنرى و جشن‌ها و همچنین تشکیل نمایشگاه به مناسبت‌های مختلف تشکیل کانون هاى دانشجویى در رشته‏ هاى مختلف فرهنگى، هنرى و اجتماعى بر اساس قوانین مصوب تهیه و تنظیم برنامه‏ هاى گوناگون برای اردوهاى علمى و فرهنگى تهیه برنامه برای برگزارى مسابقات در زمینه ‏هاى علمى و هنرى هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری جلسات کمیته ناظر بر نشریات تجهیز و توسعه امکانات و فضاهای مذهبی - فرهنگی و هنری در سطح دانشکده پیگیری گسترش فضاها و امکانات و تجهیزات فرهنگی و هنری در سطح دانشکده
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب