دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم
عاطفه آین
مسئول آموزش دانشکده دندانپزشکی
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
عاطفه آین
شرح وظایف:

نظارت بر حسن اجرای دقیق مقررات و آیین نامه ها ی آموزشی و انجام هماهنگی های لازم
نظارت بر انجام کلیه امورات آموزشی و وظایف کارشناسان آموزش
ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه مقررات و آیین نامه های آموزشی و پاسخگویی به دانشجویان
برنامه ریزی برای واحدهای درسی در سامانه سما و انجام انتخاب واحد دانشجویان
بروز رسانی آرایش ورودی ها در هر ترم تحصیلی
مطرح کردن درخواست های خاص دانشجویان و اساتید و کارکنان در شورای آموزشی
اخذ شماره معافیت تحصیلی دانشجویان جدید الورود در آغاز هر سال تحصیلی
مدیریت سامانه نقل و انتقالات و طرح در شورای آموزشی دانشکده
صدور نامه فراغت از تحصیل دانشجویان به اداره کل آموزش دانشگاه
مدیریت جذب و پذیرش دانشجویان خارجی و جدیدالورود در هر سال تحصیلی
معرفی دانشجویان پایه و بالینی با وضعیت خاص تحصیلی به اداره کل آموزش
صدور نامه ابلاغ اساتید مشاور در هر نیمسال تحصیلی
تنظیم و ارسال گزارش عملکرد ماهیانه آموزشی به وزارت بهداشت
تنظیم لیست کلیه دانشجویان پایه و بالینی جهت بارگزاری در سامانه فرادید
معرفی دانشجویان غیر بومی مشمول در خوابگاه های دانشجویی به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
انجام سایر امور محوله از سوی مافوق 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب