دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
معصومه نساجیان
مسئول آموزش دانشکده دندانپزشکی
کارشناسی مامایی
معصومه نساجیان
شرح وظایف:
نظارت بر حسن اجرای دقیق مقررات و آیین نامه ها ی آموزشی و انجام هماهنگی های لازم نظارت بر انجام کلیه امورات آموزشی و وظایف کارشناسان آموزش ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه مقررات و آیین نامه های آموزشی و پاسخگویی به دانشجویان برنامه ریزی برای واحدهای درسی در سامانه سما و انجام انتخاب واحد دانشجویان بروز رسانی آرایش ورودی ها در هر ترم تحصیلی مطرح کردن درخواست های خاص دانشجویان و اساتید و کارکنان در شورای آموزشی اخذ شماره معافیت تحصیلی دانشجویان جدید الورودی در آغاز هر سال تحصیلی مدیریت سامانه نقل و انتقالات و طرح در شورای آموزشی دانشکده صدور نامه فراغت از تحصیل دانشجویان به اداره کل آموزش دانشگاه مدیریت جذب و پذیرش دانشجویان خارجی و جدیدالورود در هر سال تحصیلی معرفی دانشجویان پایه و بالینی با وضعیت خاص تحصیلی به اداره کل آموزش صدور نامه ابلاغ اساتید مشاور در هر نیمسال تحصیلی تنظیم و ارسال گزارش عملکرد ماهیانه آموزشی به وزارت بهداشت تنظیم لیست کلیه دانشجویان پایه و بالینی جهت بارگزاری در سامانه فرادید معرفی دانشجویان غیر بومی مشمول در خوابگاه های دانشجویی به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه رابط امور ورزشی و جشنواره سیمرغ دانشگاه و سایر امور محوله از سوی مافوق ....
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب