دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
زهره فدایی اردستانی
مسئول امور اداری و کارگزین دانشکده دندانپزشکی
کارشناسی
زهره فدایی اردستانی
شرح وظایف:
صدور احکام کارگزینی وتنظیم صورتجلسه مطالعه وبررسی قوانین وبخشنامه های مربوطه کنترل آمار ماهانه کارکنان وحضور وغیاب آنان حضور در جلسات کارگزینی واجرای دستورالعملها انجام قرار داد حق التدریس وارسال گزارش به امور مالی انجام ارزشیابی سالیانه کارکنان گواهی انجام کار کلیه واحدهای آموزشی به امور مالی انجام کلیه مکاتبات اداری مطالعه آخرین دستورالعمل ها و بخش نامه های مربوطه پاسخ گویی به ارباب رجوع به صورت تلنی و حضوری جهت رفع ابهامات و مشکلات اداری شرکت در جلسات و کارگاه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارت های فردی تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه به روز رسانی سامانه آموزشی کارکنان و اطلاع رسانی به کارکنان در خصوص استفاده از سامانه مذکور ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی و دانشکده ها در زمینه مسائل آموزشی کارکنان انجام امور مربوط به آموزش کارکنان در حوزه حاکمیت بالینی و اعتباربخشی بازبینی فرم های ارزشیابی تکمیل شده و رفع نقص با هماهنگی مسئول واحدها انجام امور مربوط به اعطای طبقه تشویقی و ارتقای رتبه و اعلام به واحد صدور احکام کار با نرم افزار حضور و غیاب (سامانه تردد کارکنان) و بررسی موارد غیبت و عدم ثبت اثر انگشت و گزارش ماهیانه به مسئول مافوق انجام امور بایگانی پرسنلی و رسیدگی به پرونده های کارکنان دانشکده تایپ و مکاتبات نامه های امور اداری دانشکده و پیگیری آن تا حصول نتیجه ارسال به موقع گواهی انجام کار و کارکرد ماهیانه پرسنل رسمی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای پرداخت حقوق و مزایا انجام امور مربوط به کارکنانی که به نحوی از سیستم اداری خارج می شوند.(بازنشستگی، پایان طرح، اخراج و فوت) هماهنگی و انجام امور رفاهی از قبیل حق مسکن، حق لباس ، حق مهدکودک ، بیمه تکمیلی و تسهیلات بانکی پیگیری ابلاغ های داخلی و صدور تسویه حساب پرسنلی انجام کلیه امور مربوط به پرسنل جدیدالورود اعم از صدور احکام، تشکیل پرونده، پیگیری ثبت اثر انگشت و امور اداری مربوطه پیگیری و انجام مکاتبات لازم در مورد کارکنانی که تعجیل در خروج و یا تاخیر در ورود دارند اعلام مانده مرخصی پرسنل واحد ها با استفاده از سامانه تردد کارکنان پیگیری و پاسخگویی به موقع نامه های ارجاع شده از طرف مسئول مربوطه
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب