دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم
دکتر امیر یاری

دکتر امیر یاری

دکترای تخصصی جراحی دهان، فک وصورت
مدیر گروه پریودانتیکس

دکتر امین محمدپور کلده

دکتر امین محمدپور کلده

دکترای تخصصی پریودانتیکس
عضو گروه پریودانتیکس

دکتر مینا جمشیدی

دکتر مینا جمشیدی

دکترای تخصصی پریودانتیکس
عضو گروه پریودانتیکس


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب