امروز : 05 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم
دکتر یاسمن قوامی لاهیج

دکتر یاسمن قوامی لاهیج

دکترای تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
مدیر گروه پروتز های دندانی

دکتر فرزاد ضیائی

دکتر فرزاد ضیائی

دکترای تخصصی پروتز های دندانی
عضو گروه پروتز های دندانی

دکتر علی محمد عبدالرحیم کاشی

دکتر علی محمد عبدالرحیم کاشی

دکترای تخصصی پروتز های دندانی
عضو گروه پروتز های دندانی

دکتر ناهید عزیزی مقدم

دکتر ناهید عزیزی مقدم

دکترای تخصصی پروتز های دندانی
عضو گروه پروتز های دندانی


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب