دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر فائزه میرجلیلی
مسئول فنی دانشکده دندانپزشکی
دکترای تخصصی پاتولوژی و رادیولوژی دهان و فک
دکتر فائزه میرجلیلی
شرح وظایف:
نظارت مستقیم بر واحد های عمومی ، انبار، تاسیسات ، تجهیزات و انجام هماهنگی های لازم با واحد مالی و کارپردازی جهت انجام امورمحوله نظارت در جهت تامین اقلام مصرفی و اموالی مورد نیازواحد های دانشکده از جمله بخش های درمانی، واحد های اداری و پره کلینیک ها نظارت و تلاش مستمر در جهت بروز رسانی و انجام تعمیرات مورد نیاز تجهیزات درمانی و غیر درمانی در واحد های مختلف دانشکده نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی و بهسازی مورد نیاز دانشکده نظارت بر امور مالی مرتبط با پذیرش دانشجویان شهریه پرداز پایش مستمر در جهت بهبود عملکرد و افزایش کارآیی واحد های امور عمومی و خدمات، انبار ، تاسیسات و تجهیزات دندانپزشکی شرکت در جلسات کمیته تجهیزات دانشکده، هیات رئیسه دانشکده و جلسات مربوط انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشکده
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب