دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

دستورالعمل اجرایی آیین نامه شورای صنفی دانشجویان:

شورای صنفی  به منظور پیگیری امور آموزشی رفاهی معیشتی وسایر امور مرتبط با صنف دانشجو در محدوه دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در واحد های دانشگاهی (دانشکده ها وخوابگاهها) تشکیل می شود. دانشجویان عضو شورای صنفی درچهارچوب مقررات موضوعه، در راستای بهبود امور صنفی  فعالیت می نمایند.
 

شرایط عضویت درشورای صنفی:

۱-تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲-التزام به قانون اساسی وولایت فقیه
۳-نداشتن مسئولیت وعضویت در شورای صنفی مرکزی تشکل های اسلامی وسیاسی در داخل دانشگاه
۴- نداشتن بیش از یک ترم مشروطی آموزشی
۵-هردانشجو صرفا می تواند در یک شورای صنفی واحد دانشگاهی عضویت داشته باشد
۶-مدت باقی مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که درآن انتخابات برگزار می گردد کمتر از دو ترم نباشد
 

نکات ضروری انتخابات:

۱-انتخابات بدون کارت شناسایی امکان پذیر نمی باشد
۲-در صورتی که دانشجو دو رای داده باشد هر دو رای باطل اعلام می گردد.
۳-به منظور افزایش مشارکت دانشجویان شاغل در بیمارستان ( کارورزو کارآموز) هر داتشجو می تواند وکالت حداکثر ۳ دانشجو را برای رای دادن به عهده گرفته  و با ارائه کارت دانشجویی یا وکالت نامه مهمور به مهر کارورزی یا دستیاری ایشان تعرفه دریافت نموده و از طرف آنها رای دهد.
 

نتایج شمارش آرای شورای صنفی دانشکده دندانپزشکی

آرای شورای صنفی دانشکده دندانپزشکی با حضور مسئول آموزش دانشکده و نماینده شورای صنفی و چند تن از دانشجویان شمارش شد و بشرح زیر صورتجلسه گردید:
 
مسلم ابراهیمی دبیر شورا
عاطفه حسین زاده عضو اصلی
وحید کیانی عضو اصلی
امیر داروئی فرد عضو علی البدل
 
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب