دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
رامین اشرف کاشانی
مسئول روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی
کارشناسی
رامین اشرف کاشانی
شرح وظایف:
هماهنگی در بر گزاری مراسمهای مربوط به دانشکده مشارکت در جلسات مربوط به روابط عمومی ها در سطح دانشگاه مشارکت در برنامه ریزی و اجرای سمینارها ، جشنواره ها و مراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبتهای ویژه برنامه ریزی ، هماهنگی و هدایت فعالیتهای روابط عمومی در راستای سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای حوزه و روابط عمومی دانشگاه هماهنگی جهت انعکاس اخباردر سایت دانشکده و دانشگاه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ لازم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ دعوت و حضور خبرنگاران در جلسات عادی و تعیین گستره خبرنگاران با توجه به ماهیت جلسه برنامه ریزی ، هدایت و اجرای ملاقاتهای عمومی دانشجویان و کارکنان و اساتید
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب