دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر آمنه تقدیسی

دکتر آمنه تقدیسی

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان
مدیر گروه ارتودانتیکس

دکتر مهتاب ابراهیمی نژاد

دکتر مهتاب ابراهیمی نژاد

دکترای تخصصی ارتودنسی
عضو گروه ارتودانتیکس

دکتر نسترن فهیمی نژاد

دکتر نسترن فهیمی نژاد

دکترای تخصصی ارتودنسی
عضو گروه ارتودانتیکس

دکتر سمر طیبه خباز

دکتر سمر طیبه خباز

دکترای تخصصی ارتودنسی
عضو گروه ارتودانتیکس


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب