دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم
اخبار دانشکده
آرشیو اخبار
سامانه ها
گروه های آموزشی
گروه اندودانتیکس
گروه اندودانتیکس
اندودانتیکس شاخه ای از علم دندانپزشکی است که با مورفولوژی، فیزیولوژی و پاتولوژی پالپ دندان و همچنین انساج اطراف دندان ارتباط دارد. هدف از درمان های اندودانتیک حفظ و بازگرداندن سلامتی بافت های اطراف ریشه می باشد. برای موفقیت در درمانهای اندودانتیک، دندانپزشک باید با علوم پایه چون بیولوژی پالپ نرمال، آناتومی و مورفولوژی دندان و ریشه، اتیولوژی، تشخیص و پیشگیری از بیماری های پالپ و پری آپیکال آگاهی داشته باشد و بتواند بیماریهای پالپ و صدمات وارده به آن و همچنین بیماریهای ناحیه پری آپیکال را تشخیص دهد و سپس درمان نماید.
ارتودانتیکس
ارتودانتیکس
رشته ارتودنسی شاخه ای از علم دندانپزشکی است .حیطه اصلی فعالیت این بخش،شامل پیشگیری، تشخیص و درمان ناهنجاری های دندانی فکی، آموزش نحوه خم کردن سیم و تهیه پلاک های مختلف ارتودنسی،نحوه انجام معاینات کلینیکی ، قالب گیری، و تراش قالب های ارتودنسی ، آنالیز رادیوگرافی ،طراحی درمان مال اکلوژن و درمان بیماران پس از تهیه پلاک های مختلف می باشد و در حیطه مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.
آسیب شناسی های دهان و فک و صورت
آسیب شناسی های دهان و فک و صورت
رشته آسیب شناسی دهان ، فک و صورت شاخه ای از علم دندانپزشکی است و حیطه اصلی فعالیت های این گروه ، شامل آگاهی از اتیولوژی و روند بیماری ها و شناخت و گزارش تغییرات میکروسکوپی ایجاد شده در بافت و تشخیص ریز بینی ضایعات ناحیه دهان ، فک و صورت می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.
پروتزهای دندانی
پروتزهای دندانی
رشته پروتزهای دندانی شاخه ای از علم دندانپزشکی است که شامل پروتز های ثابت و متحرک کامل، متحرک پارسیل ، متحرک فک و صورت و ایمپلنت های دندانی می باشد.حیطه اصلی فعالیت این بخش آموزش مراحل تهیه ی پروتز های ثابت یک واحدی،چند واحدی و بازسازی کامل فکی به صورت ثابت یا متحرک و پارسیل و درمان بیماران مشکلات فکی-صورتی و اکلوژن، آموزش مراحل بالینی و لابراتواری ساخت پروتز ثابت و متحرک می باشد و در حیطه مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.
ترمیمی
ترمیمی
رشته دندانپزشکی ترمیمی شاخه ای از علم دندانپزشکی است حیطه اصلی فعالیت این بخش شامل پیشگیری و تشخیص پوسیدگی ها ، بازسازی و زیبا سازی دندان ها با استفاده از ساخت لامینیت ، روکش پرسلنی و کامپوزیتی ؛ ساخت بریج های مختلف با استفاده از کامپوزیت های تقویت شده و پرسلنی و غیره می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.
دندانپزشکی کودکان
دندانپزشکی کودکان
رشته دندان پزشکی کودکان شاخه ای از علم دندانپزشکی است و حیطه اصلی فعالیت این بخش شامل پیشگیری،تشخیص و درمان بیماری های دهان و دندان کودکان و نوجوانان طبیعی و با نیازهای خاص است و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.
رادیولوژی دهان و دندان
رادیولوژی دهان و دندان
رشته رادیولوژی دهان ، فک و صورت شاخه ای از علم دندانپزشکی است و حیطه اصلی فعالیت های این گروه ، تشخیص مبتنی بر تصویربرداری با تکنیک های کلاسیک و نوین رادیولوژیک در بررسی ضایعات نواحی دهان ، فک و صورت و انواع تصویر برداری و حفاظت در برابر تشعشعات کاربردی می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.
جراحی دهان و فک و صورت
جراحی دهان و فک و صورت
رشته جراحی دهان،فک و صورت شاخه ای از علم دندانپزشکی است.حیطه اصلی فعالیت این بخش شامل تشخیص و درمان جراحی ،غیر جراحی و جانبی بیماری ها، ضایعات، صدمات، ناهنجاری ها و نواقص زیبایی و مادرزادی و اکتسابی نسج نرم و سخت ناحیه دهان،فک و صورت می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای تخصصی و عمومی و همچمین فعالیت های پژوهشی می باشد.
پریودانتیکس
پریودانتیکس
رشته پریودانتیکس شاخه ای از علوم دندانپزشکی است که به حفظ و نگهداری و ارتقا سلامت نسوج اطراف دندان و ایمپلنت ( شامل پیشگیری، تشخیص و درمان) و بازسازی بافت های سخت و نرم فکین و جایگزینی دندان های از دست رفته توسط ایمپلنت های دندانی می پردازد. تأکید این رشته به حفظ سلامت دندان ها و ایمپلنت های دندانی با بهره گیری از تمامی روش های پیشگیری و شیوه های نوین درمانی می باشد.
بیماری های دهان و فک و صورت
بیماری های دهان و فک و صورت
رشته بیماری های دهان ، فک و صورت شاخه ای از علم دندانپزشکی است .حیطه اصلی فعالیت های این گروه ، توانایی تشخیص و شناسایی و درمان بیماری های مخاط ، غدد بزاقی ، مفصل گیجگاهی قکی و انجام درمان های دندانپزشکی برای مبتلایان به بیماری های سیستمیک می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.
تقویم آموزشی دانشکده
07 بهمن 1402
14 بهمن 1402
انتخاب واحد
14 بهمن 1402
14 بهمن 1402
شروع کلاس ها
28 بهمن 1402
29 بهمن 1402
حذف و اضافه
24 اردیبهشت 1403
24 اردیبهشت 1403
حذف اضطراری
23 خرداد 1403
23 خرداد 1403
پایان کلاس‌ها
26 خرداد 1403
07 تیر 1403
امتحانات
فرم ها
پذیرش واحد های درسی پذیرفته شدگان کنکور سراسری
پرسشنامه اطلاعات عمومی دانشجویان رشته دندانپزشکی
تعهد برای کارت ورود به جلسه و تاخیر در امتحان
تغییر رشته همراه با انتقال
اخذ واحد با سایر دانشکده ها
صورتجلسه تخلفات امتحانی
تایید گواهی استعلاجی
تسویه حساب
تقاضای همنیازی دروس
ترک تحصیل دائم دانشجو
حذف مردودی
درخواست مرخصی تحصیلی
نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی
فرم مشخصات دانشجویان مهمان و انتقالی از دانشگاه های دیگر
فرم مهمانی و انتقالی به دانشگاه های دیگر
فرم تمدید طرح
فرم پیش نویس قرارداد حق التدریس
فرم درخواست اخذ درس معرفی به استاد
فرم ثبت نام اولیه شرکت در آزمون علوم پایه
فرم درخواست حذف اضطراری
فرایندها
فرآیند حق التدریس
فرآیند ثبت نام دانشجویان انتقال از خارج
فرآیند انتقال دائم
فرآیند تغییر رشته توام با انتقال
فرآیند انصراف از تحصیل
فرآیند حذف و اضافه
فرآیند مرخصی تحصیلی
فرآیند حقوق اینترنی
فرآیند انتقال، مرخصی و عدم نیاز به هیئت علمی
فرآیند تایید گواهی استعلاجی
فرآیند تزریق واکسن
چارت دروس علوم پایه
فرآیند اعتراض به نمرات پایان نرم دروس علوم پایه و بالینی
فرآیند آموزش دروس عملی بالینی
فرآیند برگزاری امتحانات در دانشکده دندانپزشکی
فرآیند پایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان
فرآیند حذف اضطراری
فرآیند مشاهده نمرات و درخواست بازبینی نمره
فرآیند معرفی به استاد
فرآیند ثبت نمره
آئین نامه ها
کوریکولوم آموزشی جدید1402
کوریکولوم آموزشی قدیم
فرم ها
فرم پروپوزال پایان نامه
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی
فرم ثبت عنوان پروپوزال
فرم ارزیابی
گزارش پایانی طرح تحقیقاتی
فرم کارشناسی گزارش پایانی طرح پژوهشی
سوگند نامه
شیوه نگارش پایان نامه
صدور مجوز دفاع از پایان نامه
فرم پروپوزال طرح فناورانه
فرم استعلام نمرات دانشجو جهت مجوز دفاع
صدور مجوز دفاع از پروپوزال
فرم رضایت آگاهانه طرح تحقیقاتی
فرم رضایت آگاهانه آزمودنی
فرم ارزيابي جلسه دفاع ازپايان نامه هاي دکترای عمومی
فرم ارزیابی دفاع از پروپوزال
الگوی پاورپوینت دفاع از پایان نامه
الگوی پاورپوینت دفاع از پروپوزال
فرایندها
ثبت پایان نامه در کتابخانه
عضویت در کتابخانه
خرید کتاب
خرید مجلات فارسی
خرید مجلات لاتین
فرآیند پایان نامه دکترای عمومی دندانپزشکی
فرآیند ثبت کارآزمایی بالینی
فرآیند ثبت HSR
فرآیند ثبت پژوهش های اپیدمیولوژیک
فرآیند ثبت پژوهش های تحقیقات پایه
فرآیند ثبت پژوهش های درمان محور
فرآیند ثبت طرح تحقیقاتی
فرآیند دانشجوی برتر
فرآیند دفاع
فرآیندترغیب دانشجو به پژوهش
آئین نامه ها
پایان نامه دوره دکترای عمومی دندانپزشکی
فراخوان جذب کمک های خیرین

دانشکده دندانپزشکی کاشان به منظور تجهیز زیرساخت ها و بخش های درمانی جهت ارائه خدمات بهتر و جامع به هموطنان عزیز و پیشبرد اهداف آموزشی و درمانی دانشکده از خیرین محترم و سایر شهروندان گرامی دعوت به همکاری می نماید. در این راستا خیرین و عموم مردم می توانند جهت این امر خداپسندانه کمک های مالی خود را واریز نمایند...

اطلاعات بیشتر
دانشجو
عضو هیئت علمی
گروه‌های آموزشی
فارغ‌التحصیلان
روسای دانشکده
مشاهده همه
دکتر زهرا هاشم زاده
دکتر زهرا هاشم زاده
1402تاکنون
دکتر محمدمهدی دباغ
دکتر محمدمهدی دباغ
1396تا1402
دکتر محمود سلامی
دکتر محمود سلامی
1391تا1396
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب