8:29:51 AM 1400 / 04 / 01
 
   
 


   
 
Skip Navigation Links.
Collapse خانهخانه
تماس با مدیر پورتال
تماس با مدیر پورتال دفتر کارآفرینی دانشگاه
فرم متقاضیان کار
اخبار دانشکده دندانپزشکی
Collapse فرم سازفرم ساز
تماس با مدیر پرتال دانشکده
Collapse معرفی سرپرست دانشکده معرفی سرپرست دانشکده
معرفی معاون آموزشی
اعضای هیئت علمی
برنامه ریزی ترم رشته دندانپزشکی
سایتهای مرتبط با دندانپزشکی
Collapse بیشتر بدانیمبیشتر بدانیم
بیشتر بدانیم صفحه دوم
Collapse نکات خواندنی نکات خواندنی
نکات خواندنی - روابط عمومی صفحه دوم
نکات خواندنی - روابط عمومی صفحه سوم
نکات خواندنی - روابط عمومی صفحه چهارم
نکات خواندنی - روابط عمومی صفحه پنجم شهدا
صرفا جهت اطلاع
مسئول روابط عمومی
مسئول سمعی و بصری
مسئول انبار
ارتباط با سرپرست دانشکده دندانپزشکی
فرایند صدور گواهی اشتغال به تحصیل
معرفی دانشکده دندانپزشکی
روش انجام خدمات
راهنمای ثبت نام
پیوندهای مفید
فرمهای آموزشی رشته دندانپزشکی
فهرست خدمات قابل ارائه
Collapse مدیریت دانش- جزوات واسلایدهای آموزشیمدیریت دانش- جزوات واسلایدهای آموزشی
مدیریت دانش- جزوات واسلایدهای آموزشی صفحه دوم
Collapse پمفلت آموزشیپمفلت آموزشی
پمفلت آموزشی 2
Collapse پمفلت آموزشی 3پمفلت آموزشی 3
پمفلت بیماریهای دهان ودندان
پمفلت درمان ریشه
پمفلت بیماریهای لثه
پمفلت دندانپزشکی اطفال
پمفلت دندانپزشکی ترمیمی
پمفلت ارتودنسی
پمفلت پروتزهای دندانی
پمفلت جراحی دهان وفک وصورت
پمفلت ایمپلنت
پمفلت آموزشی دانشکده
پمفلت آموزشی 4
Collapse  استاد مشاور استاد مشاور
فرم استاد مشاور
سایتهای مفید مشاوره
Collapse پیام مشاورپیام مشاور
پیام مشاور 2
پیام مشاور 3
مطالب آموزشی ویژه اساتید
مطالب آموزشی ویژه دانشجویان
آئین نامه
لیست دانشجویان
ارزیابی عملکرد استاد مشاور
Collapse مطالب آموزشی مطالب آموزشی
تصاویر آموزشی
Collapse فیلم وپیام های آموزشی فیلم وپیام های آموزشی
فیلم آموزشی
پیام آموزشی
مطالب آموزشی ویژه اساتید
مطالب آموزشی ویژه دانشجویان
Collapse نشریه نشریه
بسته آموزشی
نشریه آموزشی
انجمن های دندانپزشکی
تصاویر آموزشی
پایان نامه
Collapse کتابخانهکتابخانه
در باره ما
لیست کتب به تفکیک گروهها
لیست سی دی ها
کارکنان
ارتباط با ما
کتابخانه دیجیتال
لینک های مفید
بخش ها و خدمات کتابخانه
Collapse تازه های کتابتازه های کتاب
منابع خریداری شده سال 1399
منابع خریداری شده سال 1398
فرایند ها
جستجوی منابع
آئین نامه ها ( وجین- عضویت خدمات )
کارگاهها
پایگاههای اطلاعاتی
منشور حقوق کاربران
گالری
پرسش از کتابدار
ساعت کار کتابخانه
نظر سنجی آنلاین
عملکرد
راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه
اخبار کتابخانه
تالیفات اساتید دانشکده
Collapse دایره امتحاناتدایره امتحانات
راهنمای ثبت اینترنتی نمرات
کارت ورود به جلسه امتحان
آیین نامه ومقررات امتحانات پایان ترم
برنامه امتحانات
فرایند ها
دانشکده های دندانپزشکی
Collapse سوالات رایج دندانپزشکیسوالات رایج دندانپزشکی
سوالات رایج دندانپزشکی 2
سوالات رایج دندانپزشکی 3
Collapse شرح وظایفشرح وظایف
شرح وظایف سرپرست
شرح وظایف معاون آموزشی پژوهشی
شرح وظایف مسئول آموزش
شرح وظایف کمک کارشناس آموزش
تقویم دانشگاهی
پرسش وپاسخ آموزشی
Collapse استعدادهای درخشاناستعدادهای درخشان
آئین نامه استعدادهای درخشان
فرمها
Collapse  آئین نامه آئین نامه
آئین نامه دانشجوی نمونه
آئین نامه های آموزشی
تسهیلات شاهد وایثارگر
دانشجوی نمونه
استعدادهای درخشان
آیین نامه نظام وظیفه
Collapse پرسش و پاسخپرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ آموزشی
پرسش و پاسخ دندانپزشکی
شورای آموزشی
Collapse امور اداری دانشکدهامور اداری دانشکده
بخشنامه ها و دستورالعملها
کارگزین دانشکده
امور مالی دانشکده
Collapse EDOEDO
معرفی سرپرست
شرح وظایف
معرفی مرکز توسعه
پیوندهای مفید
Collapse طرح دروس دوره پایهطرح دروس دوره پایه
Collapse طرح دروس گروه آسیب شناسیطرح دروس گروه آسیب شناسی
طرح دروس گروه آسیب شناسی
طرح دروس گروه بیوشیمی
طرح دروس گروه میکرب شناسی
طرح دروس گروه فیزیولوژی
طرح دروس گروه ایمنی شناسی
طرح دروس گروه انگل شناسی وقارچ شناسی
طرح دروس گروه فارماکولوژی
طرح دروس گروه روان شناسی
طرح دروس گروه تغذیه
طرح دروس گروه علوم تشریح
طرح دروس گروه زبان
طرح دروس گروه معارف
طرح دروس گروه کامپیوتر
طرح دروس فیزیک
طرح دروس گروه ENT
عملکرد
فرمها
استعدادهای درخشان
log book
Collapse کمیته هاکمیته ها
توانمندسازی
پژوهشی دانشجویی
دانش پژوهی
Collapse برنامه ریزی برنامه ریزی
عملکرد کمیته برنامه ریزی
مشورتی دانشجویی
Collapse ارزشیابیارزشیابی
عملکرد کمیته ارزشیابی
Collapse طرح دروس دوره بالینیطرح دروس دوره بالینی
طرح دروس گروه پریودانتیکس
طرح دروس گروه اندودانتیکس
طرح دروس گروه ترمیمی
طرح دروس گروه پروتز
طرح دروس گروه بیماریهای دهان
طرح دروس گروه پاتولوژی
طرح دروس گروه رادیولوژی
طرح دروس گروه ارتودنسی
طرح دروس گروه دندانپزشکی کودکان
طرح دروس گروه جراحی
اخبار EDO
صورت جلسات
کارگاه ها و دوره های آموزشی
Collapse کلینیک ویژهکلینیک ویژه
در باره کلینیک
اخبار کلینیک
دندانپزشکان کلینیک
درمان ریشه
ایمپلنت
پروتز
جراحی دندان
بیماریها وجراحی لثه
دندانپزشکی ترمیمی- زیبایی
دندانپزشکی کودکان
ارتباط با ما
بیماریهای دهان ودندان
Collapse مراقبت های پس از درمانمراقبت های پس از درمان
مراقبت های پس از درمان ارتودنسی
مراقبت های پس از درمان ایمپلنت
مراقبت های پس از درمان جراحی دندان
مراقبت های پس از درمان ترمیم دندان
مراقبت های پس از درمان جراحی لثه
مراقبت های پس از درمان ریشه
مراقبت های پس از درمان پروتز
مراقبت های پس از درمان جرمگیری
مراقبت های پس از درمان زیبایی
مراقبتهای پس از درمان دندانپزشکی کودکان
Collapse آشنایی با درمانهاآشنایی با درمانها
دندانپزشکی با لیزر
دندانپزشکی زیبایی
درمان ارتودنسی
درمان ایمپلنت
ترمیم دندان
جراحی لثه
درمان ریشه
پروتز متحرک
درمان جرمگیری
دندانپزشکی کودکان
پروتز ثابت
بیلیچینگ
لامینیت
بستن فاصله بین دندانی - دیاستم
جراحی دندان عقل
اخبار دندانپزشکی
رادیولوژی دهان وفک وصورت
استراتژی کلینیک
عملکرد دانشکده
Collapse دانشجویاندانشجویان
اسامی دانشجویان
دانشجویان ممتاز
گروهبندی دانشجویان
ثبت نام
برنامه هفتگی
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse پروتز - ترمیم پروتز - ترمیم
مدیرگروه
اعضای گروه
برنامه هفتگی اساتید
طرح درس
log book
تعریف رشته
تالیف وترجمه
Collapse پاتولوژی - رادیولوژی -بیماریهاپاتولوژی - رادیولوژی -بیماریها
مدیرگروه
اعضای گروه
برنامه هفتگی اساتید
طرح درس
log book
تعریف رشته
تالیف وترجمه
Collapse ارتودنسی- کودکانارتودنسی- کودکان
مدیرگروه
اعضای گروه
برنامه هفتگی اساتید
طرح درس
log book
تعریف رشته
تالیف وترجمه
Collapse پریو - جراحیپریو - جراحی
مدیرگروه
اعضای گروه
برنامه هفتگی اساتید
طرح درس
log book
تعریف رشته
تالیف وترجمه
Collapse گروه اندودانتیکسگروه اندودانتیکس
مدیر گروه
اعضای گروه
طرح درس
log book
تعریف رشته
تالیف وترجمه
Collapse امور دانشجویی فرهنگیامور دانشجویی فرهنگی
انجمن علمی
شورای صنفی
فصلنامه علمی فرهنگی
انجمن های علمی وتخصصی
نشریه
کمیته تحقیقات دانشجویی
طرح دروس گروه انگل شناسی وقارچ شناسی
Collapse امور پژوهشیامور پژوهشی
فرمهای پژوهشی
آیین نامه
نماینده پژوهشی گروهها
ماهنامه علمی - پژوهشی
تالیف وترجمه دانشکده
پایان نامه های دانشجویان
راهنمای پروپوزال نویسی
وابستگی سازمانی (Affiliation)
عنوان پایان نامه های دانشجویان
شورای پژوهشی
Collapse کنترل عفونتکنترل عفونت
مسئول بخش
آئین نامه ودستورالعمل
آموزش کنترل عفونت
چک لیست کنترل عفونت
منشور اخلاقی
ماهنامه علمی - پژوهشی
راهنمای تلفن دانشکده
آمار دانشکده دندانپزشکی
کارکنان آموزش دندانپزشکی
ثبت نام جدیدالورود
اردوی مجازی دانشکده دندانپزشکی کاشان
ارزشیابی
ارزشیابی
ارزشیابی
معاون پژوهشی دانشکده
امور عمومی دانشکده
هیئت ممیزه و کمیته ارتقاء مرتبه
رسالت و چشم انداز پژوهشی