اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّهِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَهِ وَفی کُلِّ ساعَهٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً.

12:40:54 PM 1399 / 03 / 18
 

کمیته ارزشیابی

 

شرح وظایف:

1 –نظر سنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی ( برنامه درسی / استاد / آزمون )

2 –پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی

3 –مشارکت در بازنگری فرمهای ارزشیابی و ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی

4 –ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی دانشجویان ( نظری و بالینی )

5 –ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روشهای نوین ارزیابی دانشجویان

6 –مشارکت و همکاری درانجام ارزشیابی درونی

7 –مشارکت در تدوین دستورالعمل معادل سازی فعالیتهای اعضای هیات علمی با مرکز مطالعات

8 –مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی

9 –پیگیری تکمیل فرمهای عملکرد ماهیانه گروه ها در قالب فرمهای مدون و یکسان و ارائه بازخورد به مرکز مطالعات و گروههای آموزشی مربوطه

ارزشیابی دروس:

ارزشیابی درس (Course Evaluation)

ارزشیابی درس به عنوان یکی از شیوه های اساسی برای بهبود کیفیت آموزش، ارائه نیمرخی از کیفیت تدریس و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح فرآیندهای آموزشی در تمام مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه های اروپا و آمریکا و برخی دانشگاه های آسیا به صورت سیستم پایش مستمر دروس، استقرار یافته است. نتایج این ارزشیابی ها علاوه بر انعکاس به مسئولین دروس و دپارتمان های ذیربط، برای ارتقاء و استخدام استادان و حتی تخصیص اعتبارات مالی و اعتباربخشی دپارتمان ها و برنامه های آموزشی مورد توجه قرار می گیرد. َAbotمعتقد است ارزشیابی برنامه درسی یا درس، فرآیند گردآوری داده ها در مورد درس و برنامه درسی و به کارگیری این داده ها برای تصمیم گیری در مورد راه های حفظ و یا تغییر برنامه می باشد.  

مقدمه و پیش نیاز ارزشیابی درس، تمایل، تعهد، تأمل و دل مشغولی استاد نسبت به بهبود مستمر درس بوده و استاد باید این را بپذیرد که تدریس همیشه می تواند بهتر از قبل انجام شود و بدون اعتقاد به این مطلب، انجام ارزشیابی درس فرآیندی بی اثر خواهد بود.

اهداف ارزشیابی برنامه های درسی

۱)     اندازه گیری نتایج فعالیت های یاددهی- یادگیری در یادگیرندگان

۲)     تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی در برنامه ریزی های درسی و آموزشی

۳)     تعیین کیفیت برنامه های آموزشی (شناسنامه درس، اهداف درس، محتوا، منابع، روش تدریس، چگونگی آزمون، چگونگی ایجاد انگیزه در یادگیرندگان و ...)

۴)     قضاوت در مورد امتیازات، مقررات، شیوه های پذیرش، مدیریتی و ساختاری آموزش

۵)     استفاده از نظرات و احساسات دانشجویان درباره درس

۶)     ارائه بازخوردهای مناسب به اساتید بر اساس نتایج به دست آمده

۷)     بهبود مستمر کیفیت آموزشی به وسیله تغییر در چگونگی روند تدریس اساتید

ارزشیابی دانشجو

واحد ارزشیابی دانشجو ی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در محورهای زیر آماده ارائه مشاوره و راهنمایی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور و اعضای محترم هیئت علمی و سایر علاقمندان به حوزه ارزیابی می باشد.
 
الف) مشاوره و راهنمایی درخصوص آنالیز کیفی و کمی سوالات چند گزینه ای (در قالب کارگاههای آموزشی)
 
ب) مشاوره و راهنمایی درخصوص شیوه های نوین ارزیابی در علوم پزشکی (در قالب کارگاههای آموزشی)
 
ج) ارائه نرم افزارهای ارزشیابی مشتمل بر نرم افزار آنالیز سوالات چندگزینه ای ، PMP (نرم افزار آنالیز , یک نمونه از آنالیز سوالات چند گزینه ای)
 
د) مشاوره درخصوص راه اندازی مهارت های بالینی براساس استانداردهای بین الملل
 
ارزشیابی استاد (Teacher Evaluation)
 
هدف کلی :
ارتقا بهره وری آموزشی (Educational Productivity) از طریق بهبود عملکرد اساتید بر مبنای ارزشیابی مستمر و جامع
 
اهداف اختصاصی :
ارائه بازخورد به اساتید جهت اصلاح و بهبود تدریس  
ارتقای توانایی قضاوت عضو هیأت علمی از خود (Self-judgment)
افزایش انتقادپذیری در اعضای هیأت علمی  
افزایش مسئولیت پذیری دانشجو  
افزایش قابلیت قضاوت در دانشجو  
ایجاد احساس مشارکت در فعالیت های آموزشی  
بررسی نقاط قوت و تأکید بر آن  
تهیه ملاک ها و شاخص های معتبرتر و پایاتر ارزشیابی  
تعیین و استفاده از منابع معتبرتر ارزشیابی
ارزیابی درونی
 
به منظور پویا نمودن عملکردها و ارتقای سطح کیفی دانشگاه ها، خصوصاً دانشگاه های علوم پزشکی که ارتباط تنگاتنگی با سلامت جامعه دارند، نیاز به یک سیستم ارزیابی کیفیت نمایان می شود. ارزیابی درونی یکی از سیاست های جاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که به منظور ارتقا دانشگاه های علوم پزشکی صورت می پذیرد.
  
اعتباربخشی (Accreditation) 
الگوی اعتباربخشی با سابقه ترین الگوی ارزیابی بوده و به معنای تخصصی عبارت است از فرآیند کنترل کیفیت و ارزشیابی پیشبرد برنامة یک مؤسسه یا اثربخشی پیشرفت، بر اساس معیارهای از قبل تعیین شده و استاندارد.
 
اعتباربخشی دانشگاهی 
اعتباربخشی دانشگاهی عبارت است از فرآیند بررسی و تعیین میزان کیفیت و کارایی درونی و بیرونی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با استفاده از مؤلفه ها و شاخص های عملکردی. در کاربرد این الگو در کشورهای مختلف می توان به دو نوع فعالیت در ارزیابی آموزش عالی نظر داشت:
 
الف) ارزیابی درونی (Internal Evaluation)  
ارزیابی درونی اولین مرحله الگوی اعتباربخشی بوده که در طی آن با توجه به رسالت و هدف های سازمان، کیفیت عوامل تشکیل دهنده نظام (برنامه، سازمان یا مؤسسه) به وسیله خود اعضای تشکیل دهنده نظام ارزیابی می شوند. به عبارت دیگر در ارزیابی درونی یک نظام دانشگاهی (گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه)، خود اعضا، ملاک ها را مشخص کرده به 
صورت بندی شاخص ها و سؤالات مورد ارزیابی مبادرت نموده، روش های گردآوری داده های مورد نیاز را تعیین کرده، پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل آنها شخصاً به قضاوت درباره خود می پردازند. سرانجام با مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب، نقاط قوت و ضعف را آشکار ساخته، راهبردها و پیشنهاداتی جهت بهبود کیفیت آموزش ارائه و به مورد اجرا گذاشته می شود.
 
ب) ارزیابی بیرونی (External Evaluation)  
در مرحله دوم اجرای این الگو (اعتباربخشی) هیأت همگنان از خارج از نظام مورد ارزیابی، به بازدید نظام می پردازند و ضمن بررسی گزارش ارزیابی درونی، گزارش رسمی ارزیابی نظام دانشگاهی را تدوین می کنند. حاصل این گزارش به رتبه بندی نظام دانشگاهی می انجامد. 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر