9:36:02 AM 1400 / 04 / 01
 

دستورالعمل اجرایی آیین نامه شورای صنفی دانشجویان

شورای صنفی  به منظور پیگیری امور آموزشی رفاهی معیشتی وسایر امور مرتبط با صنف دانشجو در محدوه دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در واحد های دانشگاهی (دانشکده ها وخوابگاهها) تشکیل می شود . دانشجویان عضو شورای صنفی درچهارچوب مقررات موضوعه، در راستای بهبود امور صنفی  فعالیت می نمایند.

شرایط عضویت درشورای صنفی:

۱-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲-التزام به قانون اساسی وولایت فقیه

۳-نداشتن مسئولیت وعضویت در شورای صنفی مرکزی تشکل های اسلامی وسیاسی در داخل دانشگاه

۴- نداشتن بیش از یک ترم مشروطی آموزشی

۵-هردانشجو صرفا می تواند در یک شورای صنفی واحد دانشگاهی عضویت داشته باشد

۶-مدت باقی مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که درآن انتخابات برگزار می گردد کمتر از دو ترم نباشد

نکات ضروری انتخابات:

۱-انتخابات بدون کارت شناسایی امکان پذیر نمی باشد

۲-در صورتی که دانشجو دو رای داده باشد هر دو رای باطل اعلام می گردد.

۳-به منظور افزایش مشارکت دانشجویان شاغل در بیمارستان ( کارورزو کارآموز) هر داتشجو می تواند وکالت حداکثر ۳ دانشجو را برای رای دادن به عهده گرفته  و با ارائه کارت دانشجویی یا وکالت نامه مهمور به مهر کارورزی یا دستیاری ایشان تعرفه دریافت نموده و از طرف آنها رای دهد.


نتایج شمارش آرای شورای صنفی دانشکده دندانپزشکی

آرای شورای صنفی دانشکده دندانپزشکی با حضور مسئول آموزش دانشکده و نماینده شورای صنفی و جند تن از دانشجویان شمارش شد و بشرح زیر صورتجلسه گردید:

آقای محمد جواد گیلانی عضو اصلی
آقای محمد علی خندان عضو اصلی
خانم آناهیتا رنجبر عضو اصلی
خانم عاطفه علیزاده علی البدل
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر