8:08:23 AM 1400 / 04 / 01
 

از سوی ریاست محترم دانشگاه سرکار خانم دکتر غزاله دریا کناری برای مدت دو سال به سمت مدیر گروه  پروتز- ترمیم دانشکده دندانپزشکی منصوب گردیدند.

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر