8:37:46 AM 1400 / 04 / 01
 

نکات قابل توجه جهت تکمیل پاسخنامه

چگونه در امتحانات موفق شویم؟

راهکارهای موفقیت در امتحان

قوانین ومقررات امتحان در دانشکده دندانپزشکی

قوانین غیبت در جلسه امتحان

چهل نکته مهم برای مطالعه بهتر

آئین نامه ارزیابی پیشرفت تحصیلی

فرآیند مشاهده نمرات

فرآیند ثبت نمره

فرآیند برگزاری امتحانات

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم رشته دندانپزشکی

با مراجعه به سیستم سما و با استفاده از نام کاربری  ( شماره دانشجویی )  و کلمه عبور ( شماره ملی ) وارد سیستم سما شده نسبت به این امر اقدام کنند.

هنگام ورود به قسمت گزارش کلیک نموده وکارت ورود به جلسه امتحانی خود را پرینت نمایید.

دانشجویان  با مراجعه به سیستم سما به اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم خویش اقدام نمایند.

 

 

  شرط ورود به جلسه و شرکت در آزمون های پایان ترم،همراه داشتن کارت ورود به جلسه مزبور می باشد.

  به توصیه های درج شده در کارت ورود به جلسه امتحانی دقت کافی نمایید .

  کلیه وسایل لازم ( مداد - پاک کن و.....) با خود همراه داشته باشید واز رد وبدل کردن وسایل در امتحان ممانعت بعمل می آید.

  دانشجویان محترم قبل از ورود به جلسه امتحان در همان مکان امتحان شماره صندلی خود را ملاحظه نموده ودر جای خود قرار گیرند لازم بذکراست برای هر امتحانی شماره صندلی متفاوت خواهد بود.

 

راهنمای ثبت اینترنتی نمرات امتحانی دانشجویان توسط اساتید

 

به استناد ماده 22 آئین نامه آموزشی ، غیبت غیر موجه درامتحان  هر درس به منزله گرفتن نمره صفر درامتحان آن درس می باشد.

نظر به اینکه تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده ی شورای آموزشی دانشگاه است. لذا مقتضی است در صورت غیبت در امتحان پایان ترم حداکثر طی 48  ساعت مستندات خود را به دانشکده ارائه نمائید این مدارک شامل« گواهی پزشکی که مستقیما توسط پزشک معتمد دانشگاه صادر شده باشد و یا گواهی بستری در بیمارستان »می باشد.

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر