10:08:13 AM 1400 / 04 / 01
 

 

1)      تشکیل کمیته های EDO:

کمیته توانمندسازی: مسئول کمیته دکترالهه قاسم زاده حسینی
کمیته پژوهشی دانشجویی: مسئول کمیته دکتر آمنه تقدیسی
کمیته ارزشیابی : مسئول کمیته دکتر مونا زواره ای
کمیته دانش پژوهی: مسئول کمیته دکترغزاله دریاکناری
کمیته برنامه ریزی آموزشی: مسئول کمیته دکتر زهرا هاشم زاده

2)      تعیین رابطین EDO گروههای دندانپزشکی :

گروه پریودانتیکس : دکتر مهتاب سادات هاشمی پور

گروه اندودانتیکس : دکتر گلسا صالحی

گروه اطفال : دکترآمنه تقدیسی

گروه ترمیمی : دکتر مهسا نیلی

گروه رادیولوژی : دکتر فائزه میرجلیلی

گروه پاتولوژی : دکتر زهرا هاشم زاده

گروه پروتز: دکتر تیموری

3)      تعیین فرم ارزشیابی دروس بالینی :

تعیین فرم ارزشیابی دروس نظری

تعیین فرم ارزیابی آموزش بالینی اعضاء هیات علمی

تعیین فرم ارزیابی تدریس نظری اعضاء هیات علمی

تعیین فرم اظهار نظر در مورد آموزش مهارتهای عملی توسط اعضای محترم هیات علمی به دانشجویان

تعیین فرم اظهار نظر معاون آموزشی دانشکده در مورد اعضاء هیات علمی

تعیین فرم اظهار نظر ریاست و شورای معاونین دانشکده در مورد فعالیت آموزشی اعضاء هیات علمی

تعیین شناسنامه خام درس

تعیین واعلام کارگاههای مورد نیاز اعضاء هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

برگزاری کارگاه طرح درس

برگزاری کارگاه بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر