9:48:43 AM 1400 / 04 / 01
 

پیام مشاور:

به امروز خوب نگاه کن . دیروز رؤیایی بیش نیست وفردا تنها خیال است.....
امروز اگر خوب زندگی کنی از هردیروز خاطره ای از خوشبختی واز هر فردا چشم اندازی از امید خواهی ساخت
برای بلند شدن باید خم شد  اگر گاهی مشکلات تو را خم نمود بدان آغاز ایستادن است
کسی که چرایی زندگی را یافته است با هر چگونه ای خواهد ساخت

برای انسان های بزرگ بن بستی وجود ندارد   زیرا بر این باورند که:

یا راهی خواهم یافت
یا راهی خواهم ساخت

هر رفتنی رسیدن نیست    ولی برای رسیدن باید رفت

هیچکس نمی تواند به عقب برگردد واز نو شروع کند    اما همه می توانند از حالا شروع کنند

آدمی ساخته افکار خویش است     فردا همان خواهدشد   که امروز می اندیشیده است.
خداوندا:
آرامشی عطا فرما
                                   تابپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم
شهامتی
                                   که تغییر دهم آنچه را می توانم
دانشی
                                    که تفاوت این دو بدانم
                                                                       وانتظار نداشته باشم که دنیا ومردمان آن مطابق میل من رفتار کنند

توکل به خداوند  متعال واعتماد به لطف ومرحمت او در تمام حوادث زندگی می تواند بعنوان سپری در مقابل مشکلات تلقی شود از این رو روانشناسان آن را یک روش مقابله ای می دانند.

توکل عبارت است از نگرش وحالتی که موجب می شود شخص در تمام کارهایش بر خداوند متعال اعتماد کند واین اعتماد در دل او آرامشی ایجاد می کند که در اثر حوادث زندگی دچار لغزش وشک وتردید نمی گردد.

اگر انسان در حین مواجهه با مشکلاتی که از توان او خارج است باور داشته باشد که خداوند مهربان در کنار اوست واو را راهنمایی میکند دچار پریشانی وترس واضطراب نخواهد شد . چنین فردی به جای هراس وخودباختگی با خیالی آسوده در مورد حل مشکل فکر می کند واز ظرفیت وتوان فکری خود بهترین استفاده را می برد.

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر