9:19:30 AM 1400 / 04 / 01
 

فیلم های آموزشی

فیلم آموزشی تهیه حفره دسترسی وخطاها در مولر پایین - دکتر شنتیایی و دکتر ناصری

فیلم آموزشی تهیه حفره دسترسی وخطاها در مولر بالا - دکتر شنتیایی و دکتر ناصری

فیلم آموزشی تشخیص وطرح درمان اندو - دکتر شنتیایی و دکتر ناصری

فیلم های آموزشی قالب گیری از فک بالا و پایین

فیلم های آموزشی ترمیم های کامپوزیت - سری دوم

فیلم های آموزشی معاینات پزشکی سر وگردن

فیلم های آموزش تزریقات در دندانپزشکی - دکتر آرش خجسته

فیلم آموزشی پیوند استخوان - دکتر آرش خجسته

فیلم های آموزشی ترمیم های کامپوزیت

فیلم آموزشی BLS

  بانک جامع فیلم سلامت

  غذاهای خیابانی

  مضرات مصرف روغن

  بهبود کیفیت تغذیه

  نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان

  اثر تماشای تلویزیون در افزایش وزن

  استرس

  مرکز مشاوره

  اضطراب

  سردردهایی که نگران کننده نیستند

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر