9:05:19 AM 1400 / 04 / 01
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75   صفحه 46 از 75   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1122

بازدید دبیر شورای تخصصی دندان پزشکی وزارت بهداشت از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه
دبیر شورای تخصصی دندان پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه روز پنج شنبه مورخ 4/9/95 بازدید کرد.

1395 / 09 / 06 -11:30


انتصاب آقای دکتر محمد مهدی دباغ
از سوی ریاست محترم دانشگاه وبه پیشنهاد شماره 8969/16/1/29/پ مورخ 24/7/95 سرپرست دانشکده دندانپزشکی

1395 / 09 / 03 -10:15


انتصاب خانم دکتر زهرا هاشم زاده
از سوی ریاست محترم دانشگاه وبه پیشنهاد شماره 8969/16/1/29/پ مورخ 24/7/95 سرپرست دانشکده دندانپزشکی

1395 / 09 / 03 -10:30


انتصاب آقای دکتر سید مرتضی سعادت
از سوی ریاست محترم دانشگاه وبه پیشنهاد شماره 8969/16/1/29/پ مورخ 24/7/95 سرپرست دانشکده دندانپزشکی

1395 / 09 / 03 -10:26


انتصاب آقای دکتر مسعود گل شاه
از سوی ریاست محترم دانشگاه وبه پیشنهاد شماره 8969/16/1/29/پ مورخ 24/7/95 سرپرست دانشکده دندانپزشکی

1395 / 09 / 03 -10:21


قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی
جدول زمان بندی فرآیند میهمانی نوبت دوم 1395

1395 / 09 / 02 -8:56


بازدید اعضای بورد تخصصی دندان پزشکی وزارت بهداشت از دانشگاه
اعضای بورد تخصصی دندان پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور بررسی پیشرفت ها، امکانات، فعالیت ها و اقدامات دانشکده دندان پزشکی از این دانشکده بازدید کردند.

1395 / 09 / 01 -10:19


نشست اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده دندان پزشکی با اعضای بورد دندان پزشکی وزارت بهداشت
نشست اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع مختلف دانشکده دندان پزشکی با اعضای بورد تخصصی دندان پزشکی وزارت بهداشت به صورت جداگانه روز چهارشنبه مورخ 19/8/95 صورت گرفت.

1395 / 09 / 01 -10:16


نشست هیات بازرسی بورد تخصصی دندان پزشکی وزارت بهداشت با رییس دانشگاه
نشست اعضای هیات بازرسی بورد تخصصی دندان پزشکی وزارت بهداشت با رییس دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 19/8/95 برگزار شد.

1395 / 09 / 01 -10:13


طرح درس دندانپزشکی تشخیص 2
قابل توجه دانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی 92

1395 / 08 / 16 -10:37


طرح درس گوش وحلق و بینی
قابل توجه دانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی 92

1395 / 08 / 16 -10:3


فرآیند پذیرش وارائه خدمات به بیمار در بخش رادیولوژی
قابل توجه کلیه دانشجویان رشته دندانپزشکی واعضای هیئت علمی وکارکنان و همشهریان گرامی

1395 / 08 / 12 -10:32


فراخوان بیست وپنجمین جشنواره دانشجوی نمونه
قابل توجه کلیه دانشجویان رشته دندانپزشکی

1395 / 08 / 12 -9:41


فرآیند پذیرش وارائه خدمات به بیمار در بخش پاتولوژی
قابل توجه کلیه دانشجویان رشته دندانپزشکی واعضای هیئت علمی وکارکنان و همشهریان گرامی

1395 / 08 / 12 -9:20


فرآیند پذیرش وارائه خدمات به بیمار در بخش پروتز متحرک پارسیل
قابل توجه کلیه دانشجویان رشته دندانپزشکی واعضای هیئت علمی وکارکنان و همشهریان گرامی

1395 / 08 / 12 -9:7

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر