9:03:08 AM 1400 / 04 / 01
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75   صفحه 23 از 75   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1122

طرح درس جراحی عملی 2
قابل توجه دانشجویان رشته دندانپزشکی

1398 / 09 / 04 -10:41


طرح درس جراحی نظری 1
قابل توجه دانشجویان رشته دندانپزشکی

1398 / 09 / 04 -10:38


طرح درس سیستمیک 4
قابل توجه دانشجویان رشته دندانپزشکی

1398 / 09 / 04 -10:33


طرح درس فوریت های پزشکی
قابل توجه دانشجویان رشته دندانپزشکی

1398 / 09 / 04 -10:29


طرح درس سیستمیک 3
قابل توجه دانشجویان رشته دندانپزشکی

1398 / 09 / 04 -10:20


انتصاب سرکارخانم دکتر امنه تقدیسی کاشانی به سمت سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی
قابل توجه دانشجویان رشته دندانپزشکی

1398 / 09 / 02 -10:8


طرح درس دندانپزشکی تشخیصی 3
قابل توجه دانشجویان رشته دندانپزشکی

1398 / 08 / 28 -9:47


چک لیست کنترل عفونت
قابل توجه دانشجویان رشته دندانپزشکی

1398 / 08 / 26 -8:28


برگزاری کارگاه آموزشی آزمونهای شناختی ومهارتی
در راستای بسته آزمون های علوم پزشکی از بسته تحول آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی برگزار می کند

1398 / 08 / 25 -13:35


انتصاب سرکار خانم دکتر آذین فرزاد به سمت مسئول فنی کمیته تجهیزات

1398 / 08 / 22 -12:29


انتصاب جناب آقای دکتر امیر سالار سیدیاحسین به سمت مدیریت گروه پریو جراحی

1398 / 08 / 21 -12:37


ابقائ سرکار خانم دکتر آمنه تقدیسی کاشانی در سمت مدیریت گروه ارتودنسی- کودکان

1398 / 08 / 21 -12:22


طرح درس ارتودنسی عملی 3
قابل توجه دانشجویان رشته دندانپزشکی

1398 / 08 / 20 -12:21


طرح درس رادیولوژی عملی 2
قابل توجه دانشجویان رشته دندانپزشکی

1398 / 08 / 19 -10:22


طرح درس رادیولوژی دهان و فک نظری 1
قابل توجه دانشجویان رشته دندانپزشکی

1398 / 08 / 18 -10:6

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر